8.1.Ünite: Mevsimler ve İklim

Açıklama
Bu ünite iki konudan oluşmaktadır:
  1. Mevsimlerin Oluşumu
  2. İklim ve Hava Hareketleri

Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%