Açıklama
Bu ünite iki konudan oluşmaktadır:
  1. Katılarda Basınç
  2. Akışkanlarda Basınç
Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 100%