8.4.Ünite: Madde ve Endüstri

Açıklama
Bu ünite altı konudan oluşmaktadır:
  1. Periyodik Sistem
  2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  3. Kimyasal Tepkimeler
  4. Asitler ve Bazlar
  5. Maddenin Isı ile Etkileşimi
  6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 100%