Açıklama
Bu ünite yedi konudan oluşmaktadır:
 1. Makaralar
  • Sabit Makara
  • Hareketli Makara
  • Palanga
 2. Kaldıraç
 3. Eğik düzlem
 4. Çıkrık
 5. Dişli ve Çarklar
 6. Bileşik Makineler
 7. Basit Makinelerin Kullanım Alanları
Bu ünitede öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 100%