Adım 1 / 9
Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur.
BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%